( עמודים 42 - 36 ) בעמודים , 37 - 36 כמו בשאר היחידות העוסקות בשליטה בעובדות הכפל והחילוק , יש להשלים את סדרת הכפולות של 7 ואת ציורי הקבוצות המתאימים לה , ולהיעזר בהם , במידת הצורך , בפתרון התרגילים והשאלות המופיעים בעמודים אלה . דוגמאות לפתרון תרגילים בעזרת סדרת הכפולות אפשר למצוא ביחידה ב : " אחד הגורמים הוא " 6 ( בעמוד 21 במדריך זה ) . עמודים -40 37 יוצא מן הכלל ( עמוד 37 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 132 - 127 ) בפעילות 4 יש להתחשב בנתון שאינו מופיע בשאלה ( מספר הימים בשבוע ) , ולהסתמך על ידע מחיי היום - יום . הנה דרך אפשרית להשלמת התבנית : 4 שבועות 7 ימים בכל שבוע 28 ימים בסך הכול אפשר לשאול שאלות נוספות הקשורות לתאריכים הכתובים בלוח , לדוגמה : א . מצאו את יום חמישי הראשון בלוח . באיזה תאריך הוא חל ? בלי להסתכל בלוח , שערו : מה יהיה התאריך ביום חמישי לאחר שבוע ? ביום חמישי לאחר שבועיים ? ב . אם יום שני חל ב - 6 בחודש , מה יהיה התאריך ביום שני לאחר שלושה שבועות ? ג . התאריך של אחד מימי שישי הוא 16 בחודש , והתאריך של יום שישי אחר הוא 30 באותו חודש . כמה שבועות יש בין שני התאריכים ? מוש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית