( עמודים 25 - 5 ) ביחידה זו עוסקים בניתוח המבנה של מצבי כפל וחילוק ובקשר שלהם לתרגילי כפל וחילוק , וכן מבססים את ההבחנה בין מצבים כאלה למצבים אחרים . עמודים -6 5 בפעילויות 3 - 1 מוצגים קירות הבנויים מאריחים צבעוניים . על כל קיר צבועות קבוצות של אריחים בצבעים שונים , והתלמידים נשאלים שאלות העוסקות בכמויות של קבוצות אלה ובתרגילים המתארים אותן . בפעילות 1 מומלץ לקיים דיון על הכמות הכוללת של האריחים מכל צבע ועל התרגילים שיכולים לסייע במציאתה . למעשה , אפשר למצוא את הכמות של כל אחד מהצבעים בעזרת מנייה בלבד , אולם יש לעודד את התלמידים למצוא דרכים נוספות , יעילות יותר . המטרה היא להבחין בין מצבים שבהם כדאי או מתאים למצוא את המספר הכולל בעזרת מנייה או בעזרת תרגיל חיבור ( האריחים הצהובים והאדומים בסעיפים ג ו - ד ) ובין מצבים שבהם כדאי או מתאים להיעזר בתרגיל כפל או בספירה בדילוגים – מצבים שבהם יש קבוצות שוות ( האריחים הכחולים והירוקים בסעיפים א ו - ב ) . המצב הכפלי מתואר בשתי דרכים שונות , ששתיהן נלמדו בכיתה ב : כמלבן ( האריחים הירוקים ) , שלו מתאים התרגיל 4 × 3 ( או , ( 3 × 4 וכקבוצות נפרדות שו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית