( עמוד 4 ) 24 תלמידי כיתה ג 1 רוצים לעלות לרכבת . כמה קרונות הם ימלאו ? מצאו תרגיל מתאים . תלמידי כיתה ג 2 מילאו את הגלגל הענק , והמורה צפתה בהם . כמה תלמידים יש בכיתה ג ? 2 מצאו תרגיל מתאים . 27 תלמידי כיתה ג 3 מתחלקים שווה בשווה בין אוהלי הקרקס . כמה תלמידים יהיו בכל אוהל ? מצאו תרגיל מתאים . 27 תלמידי כיתה ג 4 רוצים להתחלק שווה בשווה בין הסירות . האם הם יצליחו ? הסבירו . ציור הפתיחה של הפרק והדיון בעקבותיו מרמזים על נושא הפרק . ארבע כיתות ג נמצאות בלונה פארק ומשתמשות במתקנים שבו . העלייה למתקנים דורשת חלוקה לקבוצות שוות של תלמידים , ולכן מתאימים תרגילי כפל וחילוק . המבנה של מצבי כפל וחילוק נלמד כבר בכיתה ב ( בפרק " כפל " בספר 5 ובפרק " כפל וחילוק " בספר , ( 6 לכן הדיון הוא למעשה תזכורת , וההנחה היא שהתלמידים ידעו למצוא את התרגילים המתאימים . כדי לפתור את התרגילים , התלמידים יכולים לזכור את העובדות בעל - פה או להשתמש בדרכים שונות לפתרון . חשוב לדון עם התלמידים בדרכים השונות שבהן הם השתמשו . יש לציין שהתלמידים יכולים לענות על השאלות שבדיון גם ללא תרגיל ( לדוגמה , באמצעות ספירה בדילוגי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית