פרק זה הוא פרק המשך לסדרת הפרקים בנושא הכפל והחילוק שנלמדו בכיתות הקודמות . בפרקים הקודמים עסקו התלמידים בנושאים האלה : א . תרגילי כפל בתחום לוח הכפל – תרגילים שבהם הגורמים הם מ - 0 עד . 10 הפרקים האלה אמנם עסקו בכל לוח הכפל , אך התרגילים שנלמדו לצורך שליטה היו תרגילי כפל וחילוק בתחום ה - . 40 ב . קישור בין פעולות הכפל והחילוק ובין מצבי כפל - מצבים שונים של גדלים שווים , שהם השכיחים ביותר מבין מצבי הכפל המופיעים בתכנית הלימודים של בית הספר היסודי . למצב של גדלים שווים מתאים תרגיל כפל שבו גורם אחד מייצג את הגודל השווה ( החוזר על עצמו ) , והגורם האחר מייצג את מספר הפעמים שגודל זה מופיע . המכפלה מייצגת את הגודל של הקבוצה הכוללת . לדוגמה : המחיר של כל פריט בחנות הוא 5 שקלים . דן קנה 7 פריטים ושילם 35 שקלים . פסוקי הכפל ופסוקי החילוק המתאימים למצב המתואר : 35 : 7 = 5 35 : 5 = 7 5 × 7 = 35 7 × 5 = 35 הגורם 5 מייצג את המחיר של כל פריט בחנות , הגורם 7 מייצג את מספר הפריטים שקנה דן , והמכפלה 35 מייצגת את הסכום הכולל ששילם . מצבים של גדלים שווים אפשר לתאר גם באמצעות חיבור חוזר . למשל , בדוגמה של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית