ביסוס הכפל והחילוק ....................................... 3 סדר הפעולות ........................................................ 39 המבנה העשרוני עד - 10 , 000 חלק א ... 59 מושית הבלשית ................................................... 121 יוצא מן הכלל ......................................................... 127 נספחים ...................................................................... 133 שבילים פלוס היא סדרת ספרים משולבת טכנולוגיה לכיתות א - ו . בסדרה זו משולבים גם נושאי אורך מפתחי חשיבה : פרה - אלגברה , סדרות , לוגיקה ועוד . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על הניסיון שהצטבר מהפעלת הסדרה " שבילים" במשך יותר מעשר שנים וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ ' אבי ברמן , פרופ ' פרלה נשר ראש התחום : פרופ ' שרה הרשקוביץ מנהלת צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת ראש צוות סביבות מתוקשבות : הגר רובינק צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , ד " ר שושנה גלעד , ד " ר גיא הד , ד " ר מורין הוך , הדס זוהר , קירה חייקין , הלית חפר , דו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית