זהירות , פולשים בסביבה אף יונק יבשתי טורף לא שרד את המסע מיבשת דרום אמריקה לאיי גלפגוס . עשרות מינים של בעלי החיים בגלפגוס נהנו מסביבה ללא טורפים וחיו בהרמוניה מושלמת עם סביבתם . עד שבא יונק הולך על שתיים – האדם . שודדי ים וציידי לווייתנים שגילו את האי שהו עליו והורידו מספינותיהם בעלי חיים שונים . חיות מחמד , עזים , חזירים וגם נוסעים " סמויים" כמו עכברים , נמלים ותיקנים . במכוון ושלא במכוון הם פיזרו באי גם זרעים של מיני צמחים שונים . הסביבה היא מערכת שבה מתקיימת השפעה הדדית של מרכיבים שונים . אופייה של הסביבה נקבע על ידי מרכיביה ועל ידי ההשפעה ההדדית שלהם זה על זה . אופי המרכיבים והיחסים ביניהם מייחדים סביבה אחת מסביבות אחרות שיש בהן מרכיבים שונים . האדם שותף למערכת הסביבתית אך פעולותיו משפיעות עליה בצורה שמפרה את האיזון המתקיים בין מרכיביה השונים . האדם והיצורים החיים הפולשים – צמחים ובעלי חיים אחרים - גרמו לנזק עצום לסביבת החיים הטבעית באיי גלפגוס . כלבים וחתולים תקפו את הציפורים המקומיות והרסו את קיניהן , לפעמים גם הרגו איגואנות וצבים . זרעים של צמחים זרים נבטו בקרקע והתפשטו על חשבו...  אל הספר
רמות ספרי לימוד