על השער השער אור ולראות — קול ולשמוע עוסק בהיבטים המדעיים הקשורים לאור ולקול , לראייה ולשמיעה וביישום שלהם בפתרונות טכנולוגיים שנועדו לעשות שימוש באור ובקול לפתרון בעיות קיומיות ואחרות של האדם . מטרות כלליות הבנה שההתפתחות המדעית והטכנולוגית בתחומי האור , הראייה , הקול והשמיעה אפשרה להגביר את יכולתו של האדם לשפר את רמת החיים ואת איכותם . הבנת התכונות הפיזיקליות של האור ושל הקול ואת יישומן באמצעים טכנולוגיים מתקדמים . הבנה שהאור הכרחי לראייה ושהקול הכרחי לשמיעה . הבנת תפקודם של איברי חוש הראייה ושל איברי חוש השמיעה והכרת אמצעים לשיפור הראייה והשמיעה . הבנה שראייה ושמיעה הן שניים מערוצי התקשורת החשובים ביותר שלנו עם הסביבה . מבנה השער השער כולל שני פרקים . מספר שעות ההוראה המומלץ לכל פרק הוא 20-25 שעות כולל הרחבה . פרק ראשון : אור וראייה . החלק הראשון של הפרק אור עוסק במקורות אור , בתכונות האור , בטכנולוגיות המבוססות על תכונות האור ובחשיבותן לתפקוד שלנו בחיי היומיום . החלק השני ראייה עוסק במבנה העין ובמנגנון הראייה , בחשיבות האור לראייה וכן בהיבטים בריאותיים הנוגעים לחשיבות שיש לשמירה על...  אל הספר
רמות ספרי לימוד