רעיונות מרכזיים אנרגיה דרושה לקיומן של התרחשויות בסביבה ) תופעות , פעולות ותהליכים . ) יצורים חיים ) צמחים , בעלי חיים ובכללם בני האדם ( זקוקים לאנרגיה כדי להתקיים בסביבה ולפעול בה . קיימים סוגים שונים של אנרגיה : אנרגיית קרינה — אור , אנרגיה כימית ) העשרה , ) אנרגיית תנועה , אנרגיה חשמלית , אנרגיית קול ועוד . אנרגיה מסוג אחד יכולה להפוך לסוג אחר ) המרת אנרגיה ); אנרגיה יכולה לעבור מגוף אחד לגוף אחר ) מעבר אנרגיה . ) בני האדם מנצלים מקורות אנרגיה דוגמת השמש , רוח , התנועה של המים וחומרי דלק . בני האדם מנצלים מקורות אנרגיה מתחדשים ) למשל , מים בתנועה ( ומקורות אנרגיה מתכלים ) למשל , נפט גולמי ופחם . ) מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את החשיבות שיש לאנרגיה בעולמנו . התלמידים יביאו דוגמאות של מקורות אנרגיה וסוגי אנרגיה ויסבירו את הקשר ביניהם . התלמידים יסבירו תופעות באמצעות תהליכים של המרת אנרגיה ומעבר אנרגיה . התלמידים יסבירו את ההבדל בין מקורות אנרגיה מתכלים לבין מקורות אנרגיה מתחדשים . מושגים סוגי אנרגיה : אנרגיה חשמלית , אנרגיית תנועה , חום , אנרגיית קול , אנרגיית אור ; המרת אנרגיה , ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד