על השער השער אנרגיה ומערכות טכנולוגיות בפעולה עוסק בעקרונות מדעיים וטכנולוגיים הקשורים לניצול אנרגיה לקיומו של האדם ולרווחתו ובדגש על תחנת החשמל כמערכת טכנולוגית , הוא מרחיב את הדיון במערכות הטכנולוגיות ומתמקד במרכיבי הקלט הדרושים לתפקודן , בתהליך שמתרחש במערכות טכנולוגיות ובסוגי הפלט המתקבלים כתוצאה מפעולתן . השער מצביע על המחיר הסביבתי שיש לשימוש בלתי מושכל במקורות אנרגיה וקורא לתלמידים לאמץ התנהגויות ברוח הקיימות ופיתוח בר–קיימא . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה מומלץ בין 30-35 שעות כולל שעות הרחבה . פרק ראשון : האנרגיה שסביבנו . במהותו זה פרק טכנולוגי . הפרק מציג את תלותו של האדם באנרגיה משחר ההיסטוריה . האדם מנצל לצרכיו השונים מקורות אנרגיה טבעיים ) מקורות מתחדשים ומקורות מתכלים ( ומפיק מהם בתהליכים של המרת אנרגיה ו / או העברת אנרגיה את סוגי האנרגיה הדרושים לו . פרק שני : מערכות טכנולוגיות . הפרק עוסק בהכרת המאפיינים של המערכת הטכנולוגית , תוך התמקדות בקלט ) אנרגיה , מידע , חומרים , ) בתהליך ) פעולה ( ובפלט ) תוצרים רצויים ובלתי רצויים ( של המערכת . פרק שלישי : א...  אל הספר
רמות ספרי לימוד