יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ו מותאמת במטרותיה וביעדיה לתכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . הטבלה שבעמוד הבא מפרטת את תחומי התוכן , את הנושאים המרכזיים ואת נושאי המשנה שמטופלים ביחידת הלימוד . 1 מידע מפורט על המיומנויות מופיע בהמשך בהקשר של כל אחד משערי יחידת הלימוד . תחומי תוכן ונושאי לימוד מרכזיים  אל הספר
רמות ספרי לימוד