מה זה בכלל מערכת טכנולוגית ? בעולם שסביבנו קיימות מערכות טכנולוגיות רבות : מנעול , כיסא נוח , מנורה , מחשב , מכונית ומקרר ועוד . מוצרים אלה עונים על ההגדרה כי הם מכילים רכיבים ותת מערכות אשר פועלים בתיאום כדי להשיג מטרה מסוימת . הפרק עוסק במאפיינים הבסיסיים של מערכת טכנולוגית ומזמן התנסות של תיכון מערכת טכנולוגית . מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו . בעקבות הלמידה - נדע ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד