רעיונות כלליים באטמוספרה של כדור הארץ מתעבים האדים לעננים . מהעננים יורדים המשקעים : גשם , שלג וברד . ללא האטמוספרה , לא היו משקעים . מים מתאדים מהים ומהיבשה ומתעבים לעננים . מהעננים יורדים משקעים על היבשה ועל הים . כך מתחדשים מקורות המים . תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוב ונקרא מחזור המים בטבע . כאשר כמות המים שמתאדה ממקורות המים וכמות המים ששואבים מהם גדולות יותר מכמות המים שחוזרת אל מקורות המים — נוצר מחסור במים . אפשר להגדיל את כמות המים העומדת לרשותנו בדרכים שונות : התפלת מים , זריעת עננים , טיהור שפכים וחיסכון במים . אפשר לחסוך במים אם משתמשים באביזרי חיסכון ואם מאמצים התנהגות חסכונית . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מחזור המים בטבע . התלמידים יסבירו את הקשר בין מחזור המים לבין תופעות מזג האוויר . התלמידים יתארו את ההשפעה של תופעות מזג האוויר על הנוף ועל הסביבה . התלמידים יסבירו מדוע חשוב לחסוך במים . מושגים מחזור המים ; משקעים : שלג , ברד , גשם ; מחסור במים , חיסכון במים . מיומנויות חשיבה הסבר תופעות בטבע בעזרת מושגים ועקרונות מדעיים ; תיאור תופעות בטבע באמצעות דגמים ; עריכת ה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד