רעיונות מרכזיים טכנולוגיה היא תוצר של המחשבה והמעשה של האדם ; הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיה ומענה על צורך . הפער בין מצב מצוי ) קיים ( ובין מצב רצוי הוא בעיה שיש לפתור ; בני אדם פותרים בעיות טכנולוגיות . בתהליך פתרון בעיה בני האדם משתמשים במידע , בידע ובחשיבה ; בני האדם מגדירים דרישות ואילוצים לפתרון הבעיה ; לבעיה אחת ולצורך אחד יכולים להיות פתרונות רבים . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו מהי טכנולוגיה . התלמידים יסבירו כיצד נוצרת בעיה טכנולוגית . התלמידים ינסחו בעיות טכנולוגיות . התלמידים יבחרו פתרון מתאים לבעיה . התלמידים ינסחו דרישות מהמוצר ואילוצים . מושגים טכנולוגיה , צורך אנושי ; מוצר טכנולוגי , דרישות מהמוצר , אילוצים ; בעיה טכנולוגית , פתרון טכנולוגי , מידע טכנולוגי . מיומנויות חשיבה זיהוי צרכים אנושיים וניסוח בעיות טכנולוגיות ; הגדרת דרישות מוצר ותיאור אילוצים ; בחירת פתרונות מתאימים לבעיה . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . הבניית משמעות למושג טכנולוגיה נעשית בפרק ) ובמהלך הלמידה של כל השער ( באופן הדרגתי — החל מאיתור תפיסות קודמות ועד להבני...  אל הספר
רמות ספרי לימוד