רעיונות מרכזיים בעלי חיים נמצאים כמעט בכל מקום , ממש קרוב אלינו וגם במקומות רחוקים . מאפייני החיים של בעלי החיים הם תזונה , הפרשה , נשימה ) חילוף חומרים , ) גידול והתפתחות , רבייה , תנועה , תקשורת ומוות . לכל בעלי החיים יש צורכי קיום . בעלי חיים יוכלו להתקיים ולהתרבות בסביבה שבה הם יוכלו להשיג את צורכי הקיום שלהם : מים , מזון וחמצן , טמפרטורה מתאימה ומקום מסתור . הם נבדלים זה מזה בדרכים שבאמצעותן הם משיגים את צורכי הקיום שלהם . בעלי החיים מתקיימים בסביבות המתאימות להם ; לבעלי חיים התאמות גופניות והתנהגותיות לחיים בסביבת החיים שלהם . בני האדם מבייתים בעלי חיים לצרכים שונים : מזון , לבוש , הגנה , הנאה ועוד ; בני האדם מפתחים פתרונות טכנולוגיים המגבירים את יכולתם לגדל בעלי חיים מבויתים . על האדם מוטלת האחריות להתייחס לבעלי החיים בכבוד ולהימנע מפגיעה בהם . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מגוון בעלי חיים בסביבה שלנו . התלמידים יסבירו במה דומים ובמה שונים בעלי החיים שבסביבה . התלמידים יסבירו למה זקוקים בעלי החיים כדי לחיות ומהם מאפייני החיים שלהם . התלמידים יתארו התאמות של בעלי חיים לסביבה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד