יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד מותאמת במטרותיה וביעדיה לתכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . הטבלה הבאה מפרטת את תחומי התוכן , את הנושאים המרכזיים ואת נושאי המשנה שמטופלים ביחידת הלימוד . תחום תוכן : מדעי החומר נושא מרכזי : 1 חומרים . נושא משנה א : גופים , חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם . נושא משנה ב : תהליכי שינוי בחומרים . נושא משנה ג : השפעת השימוש בחומרים על הפרט , על החברה ועל הסביבה : השלכות , בעיות ופתרונות .  אל הספר
רמות ספרי לימוד