במבט חוזר : תבנית זו מופיעה בסוף כל פרק . התבנית מציעה מגוון שאלות / משימות שמטרתן לסייע ללומדים לבדוק באיזו מידה הם רכשו את ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של כל פרק . את השאלות / משימות אפשר לבצע בכל מסגרת של זמן : בזמן השיעור או כעבודת בית . משימות הערכה : משימות הערכה מתייחסות לתכנים המוצגים בכל הפרקים של השער . פריטי ההערכה שמופיעים במשימה הם מג וּ ונים , מכילים פריטים סגורים ופריטים פתוחים , ומשלבים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה . משימות ההערכה מופיעות בחלק השלישי ) מדריך ליחידת הלימוד . ) יש לנו אתגר : ! המשימה בנוייה ברוח מטלת ביצוע שתפקידה להעריך ידע , מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וכן כשירויות נוספות כגון , עבודת צוות , עמידה בלו"ז , חשיבה יצירתית וביקורתית ועוד . המשימה מציבה אתגר חשיבתי שמצריך שימוש בתהליכי חשיבה כדוגמת תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ) או שילוב ביניהם . ) המשימה מופיעה בסוף השער . פתרונה מאפשר שימוש במושגים ובעקרונות שטופלו בשער , הרחבת הידע ותרגול של מיומנויות חשיבה ועשייה הדרושות להתמודדות עם האתגר . מומלץ להשתמש במחוונים להערכת תהליכי חקר...  אל הספר
רמות ספרי לימוד