תפיסת מהות המדע תפיסת מהות המדע בסדרה המחודשת במבט חדש מתמקדת בהבניה של ידע מדעי וחשיבה מדעית , תוך הדגשת החוויה האישית של למידה בדרך החקר ) תצפיות , ניסויים , מדידות ומודלים ( להבנת העולם הסובב אותנו ותוך התייחסות להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע . רעיונות מרכזיים המדע הוא יציר כפיו של האדם , המאפשר את קיומו ומרחיב את הבנתו , את יכולתו ואת דמיונו . הוא תחום מרכזי בתרבות האנושית , בעל השפעה מרחיקת לכת על התפתחות החברה , על מאפייניה ועל תפקודיה . המדע עוסק בהבנת המציאות ובחיפוש שיטתי אחר אמיתות המצביעות על פעולתם של חוקים — חוקי טבע . את החוקיות הזו אפשר להוכיח תמיד בכל מקום . המדע אינו רק גוף ידע , כי אם תהליך מחקרי . זוהי דרך של גילוי מידע מהימן שנבחן בשיטות מוסכמות המשמשות לאישוש ידע . המדע מבוסס על יסודות החשיבה הביקורתית , שמטרתה להבטיח תוצאות אמינות ומהימנות ; שימוש בממצאים אמפיריים ) ניסויים ותצפיות ); יישום של חשיבה לוגית רציונלית ; הטלת ספק בדבר אמיתותם של טענות , מסקנות , חוקים ותיאוריות . השיטה המדעית היא תהליך מורכב הכולל מרכיבים כגון העלאת השערות , תכנון ועריכה של תצפיות וניסו...  אל הספר
רמות ספרי לימוד