. 1 השלימו מספרים מתאימים במקומות המסמנים על הישר . . 2 סמנו קו מכל מספר אל המקום המתאים לו בערך על ישר המספרים . . 3 השלימו מספרים על הישר ברצף . כתבו שתי אפשרויות שונות בכל סעיף . . 4 סמנו קו מכל מספר אל המקום המתאים לו על הישר . . 5 הקיפו את המספרים המתאימים לקטע המדגש .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית