. 1 השלימו . א פי כמה 45 גדול מ ? 5 המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? תרגיל : ב פי כמה 20 קטן מ ? 120 המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? תרגיל : ג פי כמה 20 גדול מ ? 1 המספר הגדול : המספר הקטן : פי כמה ? תרגיל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית