. 1 לשייש 4 מדבקות . למילי יש 12 מדבקות . מספר המדבקות של שי קטןפי 3 ממספר המדבקות של מילי . פי כמה גדול מספר המדבקות של מילי ממספר המדבקות של שי ? נציג זאת בסרטוט על ישר המספרים : השלימו : מספר המדבקות של מילי גדולפי ממספר המדבקות של שי . תרגיל : דיּ וּן › איך רואים בסרטוט את מספר המדבקות של מילי ? › איך רואים בסרטוט את מספר המדבקות של שי ? › איך רואים פי כמה גדול מספר המדבקות של מילי ממספר המדבקות של שי ? כדי למצוא פי כמה גדול מספר המדבקות של מילי ממספר המדבקות של שי , אפשר לכתוב את תרגיל החילוק הישיר 12 : 4 = 3 או את משוואת הכפל . 4 × 3 = 12  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית