. 1 נלמד לפתר בעיות השואה של כפל וחלוק . לטל יש 10 ספרים . מספרהספריםשלנירגדולפי 3 ממספר הספרים של טל . כמה ספרים יש לניר ? נציג על ישר המספרים את הקשר בין מספר הספרים של טל למספר הספרים של ניר . הקבוצה הגדולה : 30 הספרים של ניר הקבוצה הקטנה : 10 הספרים של טל 3 פי כמה ? לחשוב מספר הספרים של ניר מתאים 10 3 = 30 התרגיל הזה : דיּ וּ ן איך רואים בסרטוט של ישר המספרים › את הקבוצה הגדולה ? › את הקבוצה הקטנה ? › פי כמה גדול מספר הספרים של ניר ממספר הספרים של טל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית