. 1 ענו לפי הציור שבעמוד . 180 א בכמה גדול מספר המושבים במטוס ממספר הנוסעים ? תרגיל : תשובה : ב כמה נוסעים יש בטיסה , 315 אם מספר הנוסעים בה גדול ב 40 ממספר הנוסעים בטיסה ? 314 תרגיל : תשובה : ג בכמה גדול מספר בקבוקי השתיה ממספר הנוסעים ? תרגיל : ד לטיס הבכיר יש 23 שנות נסיון יותר מאשר לטיס המשנה . לטיס המשנה יש 11 שנות נסיון . כמה שנות נסיון יש לטיס הבכיר ? תרגיל : תשובה : ה כמה שמיכות יש לנוסעים בטיסה , אם מספר השמיכות גדול ב 15 ממספר הנוסעים ? תרגיל : תשובה : ו מאיה ויותם היו בטיסה . יותם טס פעמים . מאיה טסה 3 פעמים יותר מיותם . כמה פעמים טסה מאיה ? תרגיל : . 2 פתרו את הבעיות . לתא המטען הכניסו 22 מזודות . כמה תיקים הכניסו לתא המטען , אם מספר המזודות קטן ב 4 ממספר התיקים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית