תכן הענינים א . בעיות השואה חבוריות ...................................................................... 181 ב . בעיות השואה - כפל וחלוק ) מציאת הקבוצה הגדולה ( .............. 191 ג . בעיות השואה - כפל וחלוק ) השואה בין קבוצות ( .......................... 195 ד . בעיות השואה - כפל וחלוק ) מציאת אחת הקבוצות ( .................. 205 ה . השואה בין מספרים ........................................................................... 210 שוב חשוב - מספרים על ישר המספרים ......................................... 222 דיּ וּ ן אלה הם הנוסעים של טיסה . 314 כמה כריות יש על הכיסא שמימין ? האם יש מספיק כריות לכל הנוסעים ? האם יש יותר נוסעים ילדים או יותר נוסעים מבוגרים ? כל ילד רוצה בקבוק מיץ תפוחים . האם יש מספיק ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית