. 1 לפניכם ארבעה מספרים : השתמשו במספרים האלה וכתבו תרגילים שהתוצאה שלהם היא הגדולה ביותר האפשרית . פתרו את התרגילים . ››››› אם לא טעיתם , סכום התוצאות הוא . 233 . 2 השלימו מספרים מתאימים . שימו לב לסדר הפעלות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית