. 1 פתרו בעזרת קפיצות על הישר . ›››› מדוע פרקו כך את הקפיצה של ? 430 . 2 פתרו בעזרת קפיצות על הישר . ייתכן שתלמידים שונים יפתרו בדרכים שונות . למשל , בסעיף א , אפשר לסמן קפיצה אחת של 30 במקום 3 קפיצות של . 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית