. 1 בנו בכרטיסי המשטחים את המספר . 2 , 132 א הוסיפו אלף ל . 2 , 132 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ב הורידו אלף מ . 2 , 132 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ג הוסיפו יחידה ל . 2 , 132 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ד הורידו מאה מ . 2 , 132 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : בפרק זה מרחיבים את תחום המספרים ולומדים חיבור וחיסור של מספרים עד . 10 , 000 . 2 בנו בכרטיסי המשטחים את המספר . 1 , 513 א הוסיפו אלף ל . 1 , 513 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ב הורידו אלף מ . 1 , 513 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ג הוסיפו מאה ל . 1 , 513 איזה מספר קבלתם ? תרגיל : ד הורידו עשרת מ . 1 , 513 איזה מספר קבלתם ? תרגיל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית