. 1 כתבו מתחת לכל גוף את שמו . העזרו ברשימת השמות שלמטה . פירמידה גליל תבה כדור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית