. 1 השלימו את התבנית על פי התמונה . . 2 השלימו . הקיפו את המכפלה בכל תרגיל . . 3 פתרו את המשואות . אם צריך , העזרו בתבנית . רצוי לבחור את אחת המשוואות ולדון בדרכי הפתרון של התלמידים . . 4 בלי לפתר , סמנו < או > או = . 4 × 15 17 × 4 א 2 × 29 3 × 29 ב . 5 השלימו מספר מתאים . × 27 × 3 < 27 א × 24 < 4 × 24 ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית