) אחד הגורמים הוא עד 10 ( תכן הענינים א . חשוביםבעל פה ................................................................................. 34 ב . כפל וחלוק בעזרת פלוג .................................................................... 50 ג . קשרים בין תרגילים ............................................................................. 64 שוב חשוב - גופים ................................................................................... 79 אבזרים לפרק דף נקודות ) במארז האבזרים ( מ ›››› התבוננו בציור של דוכן הפרות וחשבו : כמה אננסים יש בדוכן ? כמה תפוזים יש בשני הארגזים ? איך חשבתם ? באילו תרגילים השתמשתם ? האם יש דרך חשוב נוספת ? סיון ואדר חשבו על תרגילים שונים כדי למצא את מספר סלסלות הענבים שבדוכן : הסבירו מדוע הם בחרו בתרגילים האלה . כמה סלסלות ענבים יש בדוכן ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית