. 1 פתרו את הבעיות . בחרו את התבנית המתאימה והשלימו אותה . דיּ וּן לאיזו בעיה מתאימה התבנית החבורית ? לאיזו בעיה מתאימה התבנית הכפלית ? . 2 פתרו את הבעיות . א על פי הפתקים שעל המקרר , להכנת חביתה אחת צריך ביצים . אם כך , להכנת 12 חביתות צריך ביצים . תרגיל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית