תכן הענינים א . בעיות חבוריות ..................................................................................... 5 ב . בעיות כפליות ....................................................................................... 14 ג . בעיות לסכום ......................................................................................... 20 דיּ וּן ערכו יחד רשימה של המצרכים העומדים לרשותו של ז ' ק . רצוי שהרשימה תהיה מסודרת , כך שיהיה קל לראות מהם המצרכים ומה הוא יכול להכין . הציעו שאלות שאפשר לשאול על הרשימה שהכנתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית