בעיות חד שלביות .................................................................. 3 כפל וחלוק עד 31 ................................................................ 200 המבנה העשרוני עד – 10 , 000 חלק ב .............................. 83 בעיות השואה כפליות ........................................................... 179 אבזרים לספר מארז אבזרים שבילים פלוס לכיתה ג שבילים פלוס היא סדרת ספרים משולבת טכנולוגיה לכיתות א - ו . בסדרה זו משולבים גם נושאי אורך מפתחי חשיבה : פרה אלגברה , סדרות , לוגיקה ועוד . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על הניסיון שהצטבר מהפעלת הסדרה " שבילים " במשך יותר מעשר שנים וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ ’ אבי ברמן , פרופ ’ פרלה נשר ראש התחום : פרופ ' שרה הרשקוביץ מנהלת צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת מנהלת סביבות מתוקשבות : הגר רובינק צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , גיא בר נר , ד ” ר שושנה גלעד , ד ” ר גיא הד , ד ” ר מורין הוך , הדס זוהר , קירה חייקין , הלית חפר , דורית כהן , לירון מיכאלי , רו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית