בעיות חד שלביות כפל וחלוק עד 200 המבנה העשרוני עד - 10 , 000 חלק ב בעיות השוואה כפליות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית