אב טיפוס : דוגמה של מוצר שעל פיו מייצרים אותו בכמויות רבות ( עמוד : . ( 102 אדים : חומר במצב צבירה גז ( עמודים : . ( 172 - 171 , 165 אוויר : תערובת הגזים העוטפת את כדור הארץ ( עמוד : . ( 144 אטמ וֹ ספ רָ ה : מעטפת הגזים שעוטפת כוכבי לכת ( עמוד : . ( 144 איבר : חלק בגוף של היצור חי בעל תפקוד מיוחד , דוגמאות : כבד , לב , עין , עלה , גבעול ( עמודים : . ( 206 - 204 אילוצים : המגבלות שצריך להתחשב בהן כאשר מתכננים פתרון טכנולוגי ( עמודים : . ( 93 - 92 בּ י וּ ת בעלי חיים : גידול וטיפוח בעלי חיים לצורכי האדם ( עמודים : . ( 29 - 28 בית גידול מלאכותי : סביבת חיים שבני האדם בונים כדי לגדל בה יצורים חיים . בסביבה זו בני האדם מספקים ליצורים החיים את צורכי הקיום שלהם ( עמוד : . ( 15 בלוטות זיעה : בלוטות בעור שמפרישות זיעה . התאדות הזיעה גורמת לקירור הגוף ( עמוד : . ( 214 בעיה טכנולוגית : שאלה שמטרתה למצוא דרך להגיע למצב הרצוי ( לענות על הצורך ) ( עמודים : . ( 87 - 82 בעלי חוליות : קבוצה של בעלי חיים שהמשותף להם הוא הימצאות של שלד בתוך הגוף ( עמודים : . ( 47 , 35 ברד : טיפות גשם שקפאו באוויר בדרכן ל...  אל הספר
רמות ספרי לימוד