מה זה בכלל מערכת טכנולוגית ? בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר מאפיינים של מערכות טכנולוגיות . • לתכן ולבנות מערכת טכנולוגית . מושגים שנלמד • מערכת טכנולוגית . • מטרת המערכת . • פעולת המערכת . • רכיבי המערכת . • תפקיד הרכיבים .  אל הספר
רמות ספרי לימוד