כיתה ד מהדורה מחודשת ספר התלמיד ( ה ) מפגשים עם בעלי חיים טכנולוגיה במחשבה תחילה אוויר ומים - בארץ ובשמיים מבט אל תוך הגוף מדע וטכנולוגיה לכיתה ד  אל הספר
רמות ספרי לימוד