| קלוז קוראים ומשלימים מילים א . קראו את הקטע עד הסוף . ב . השלימו את מילות היחס החסרות בעזרת מחסן המילים . את מן על אל ב לפני ליד ל מול עם בזוגות ג . קראו בקול ובדקו את ההשלמות . איש אחד רצה להגיע אל האופק . הוא הלך והלך אבל האופק התרחק עוד יותר . הוא ראה את האופק עיניו . הוא רץ קדימה וגם האופק ברח קדימה . האיש רכב על סוס , נסע במכונית , טס מטוס , אבל האופק נשאר רחוק כמו בהתחלה . האיש היה בטוח כי באופק יש איזה סוד שאף אחד עדיין לא גילה . ס וֹ ד -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית