| רחב אופקים וצר אופקים קוראים ומבינים עלילונים א יוסי , כבר סיימת את שיעורי הבית ? עוד לא . יש לי שיעורים בג ֵ יא וֹ ג ְ ר ַ פ ְ י ָ ה , במדעים ובאנגלית . למה אני צריך ללמוד כל כך הרבה מקצועות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית