| קוראים שיר אל תפחד , ת שׁ אף לדעת אל תדאג , ע וֹ ד תקיים מי שׁבּ יד וֹ לגעת י שׁ שׁבּ לי בּוֹ ע וֹ ד לנחם . אל תפחד , ימים יב וֹ א וּ וע וֹ נ וֹ ת שׁ נה תחל וֹ ף אתה תראה שׁ ע וֹ ד נגיע אל הס וֹ ף . אל תפחד ממציא וּ ת נ וֹשׁ כת ואנ שׁ ים קרים , כּ ל אחד ס וֹ חב בּבּ טן וּ מעט שׁ עליהם ר וֹ אים . כּ מה כּוֹ ח י שׁ בּ רגע והנצח אין ל וֹ ס וֹ ף בּ כל דמעה שׁ ע וֹ ד תרד יגיע צח וֹ ק . וזה הרגע הנה בּ אה ה שׁ עה מה תביא אתה הר וּ ח מה ימיס את הדממה וי שׁ סי בּוֹ ת לכל דבר י שׁ חל וֹ ם שׁלֹ א נגמר בּ ס וֹ ף הדר ךְ ע וֹ ד תהיה מא וּשׁ ר . וקדימה אל הא וֹ פק אל ה שׁ מ שׁ הט וֹ בה זה רח וֹ ק אבל תגיע קצת עייף וּ קצת צמא לאהבה שׁ מח כּ ה ל ךָ , תקט וֹ ף א וֹ תה כּ פרי בּשׁ ל ואז תנ וּ ח תירדם בּ צל . וזה הרגע הנה בּ אה ה שׁ עה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית