| קוראים שיחות שיחה א המורה : תלמידים , ביום שני יהיה מבחן סיום שנה בעברית . אחמד : המורה , אין לי כוח ללמוד יותר ... כל השנה אני לומד ולומד למבחנים . מתי זה ייגמר ? המורה : אחמד , השנה כמעט מסתיימת . אחמד : איך השנה מסתיימת אם יש עוד מבחן ? המורה : אחרי המבחן הזה כבר רואים באופק את החופש הגדול . מאמץ אחרון ואתה מסיים את השנה הזאת בהצלחה ! שיחה ב עמרי : תלמידים , סיימנו את הסיור בעיר העתיקה של עכו . עכשיו נמשיך לתחנה הבאה בטיול . ליאן : עמרי , מתי נאכל ארוחת צהריים ? עמרי : עוד מעט . אנחנו נעשה הפסקה בהר תב וֹ ר . ליאן : וואו ! זאת נסיעה ארוכה ? עמרי : ממש לא . אתם רואים באופק הר גבוה וכנסייה גדולה בראש ההר ? זה התבור . שם נאכל צהריים . קוראים ומדברים א . בשתי השיחות " רואים את האופק " . 1 מה המורה רואה באופק ? 2 מה ליאן רואה באופק ? ב . מה המשמעות של המילה " אופק " בכל אחת מהשיחות ? חזרו וקראו שוב את 2 המשמעויות של המילה בעמוד . 226 כותבים שיחה וממחיזים בזוגות א . לפניכם שני נושאים לשיחה . בחרו בנושא אחד וחברו שיחה . 1 שיחה בין בני משפחה בטיול בהר הכרמל . השתמשו במשמעות הראשונה של המי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית