מתרגלים מספר מונה בנקבה קצינים ומלחים הכינו רשימ וֹ ת צי וּ ד לפני ההפלגה בים . לפניכם דוגמה לרשימת ציוד של ספינה שיצאה למסע ארוך לגילוי ארצות . 99 - מטבעות זהב - 76 ארגזי קמח - 82 שׂ קי תה - 132 קופסאות קפה - 50 תותחים - 35 סיר וֹ ת מש וֹ טים - 168 לימונים - 294 ביצים 338 - פרוסות לחם - 456 עוגיות - 14 תרנגולות - 21 מחבתות - 145 צלחות 95 - כוסות - 27 גרזנים - - - ת וֹ תחים - סיר וֹ ת מש וֹ טים -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית