קוראים ומדברים א . ג ' יימס ק וּ ק כתב מכתב לאשתו . 1 מתי הוא כתב את המכתב ? 2 מאין הוא כתב ? ב . למה הוא כתב את המכתב ? מבינים ועונים שימו לב במילת השאלה " מאין " משתמשים בשפה הכתובה . בשפת הדיבור אומרים – מאיפה ? א . המילה " אופק " מופיעה ארבע פעמים במכתב . סמנו אותן במכתב . ב . למילה " אופק " יש כמה משמעויות . קראו 2 משמעויות : 1 קו רחוק שבו נראים השמים נוגעים באדמה או בים . 2 העתיד הקרוב . ג . השלימו לפי המכתב את שתי המשמעויות של המילה : לפי שורה 15 המשמעות היא . לפי שורה 24 המשמעות היא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית