בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לנהל שיחה הקשורה לכסף ולשימוש בשטרות ובמטבעות . לתאר בעל פה ובכתב שטרות ומטבעות . לספר על דמויות שהטביעו חותם . להשתמש במילים " כי " , " מפני ש ... " , " בגלל" ו " בזכות " כדי לתאר מצבים של סיבה . לזהות ראשי תיבות ולהשתמש בהם בעל פה ובכתב . להשתמש בדיבור ובכתיבה במטבע הלשון " הטביע חותם " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית