| קלוז קוראים ומשלימים מילים א . קראו את הקטע עד הסוף . ב . השלימו את מילות הקישור החסרות בעזרת מחסן המילים . בגלל אחר כך כאשר בזכות גם כי בזמן כדי לכן אבל בזוגות ג . קראו בקול ובדקו את ההשלמות . לשני סוחרים היו שתי חנויות : חנות בּשׂ מים וחנות שמן . בין החנויות הפריד קיר ישן מלא סדקים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית