| צופים בסרטון צופים בסרטון וכותבים באיזה הקשר מוזכרים המטבעות האלה בסרטון ? א . שקלים - ב . פּ א וּ נד אנגלי - ג . לירה שׂ טרלינג - ד . איר וֹ - מבינים ומדברים א . אולג שומר בארנק מטבע אנגלי . למה לדעתכם הוא שומר אותו ? הסבירו . ב . אולג ורמזי מנסים להסביר למה הבריטים שומרים על המטבע שלהם . 1 מהן שתי הסיבות שהם נותנים ? 2 מהי לדעתכם הסיבה העיקרית מבין שתי הסיבות האלה ? הסבירו . רשות משחקים לפי תפקידים וממחיזים בסוף השיחה אולג שואל את רמזי : " מה יגרום לבריטים להצטרף לאירו ? " א . כתבו לעצמכם מה יכול לגרום לבריטניה להצטרף למדינות המשתמשות באירו . ב . המשיכו את השיחה והמחיזו אותה בכיתה . עיקרי , עיקרית -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית