קוראים ומבינים יש מטבעות זהב , יש מטבעות כסף , יש מטבעות שוקולד ויש ... מטבעות לשון . מהו מטבע לשון ? מטבע לשון הוא ציר וּ ף של מילים שיש לו משמעות מיוחדת ושונה מזו של כל מילה ומילה בּ נפרד . בּ נפרד - לדוגמה – בביטוי " סוד ההצלחה " , לכל אחת מהמילים יש משמעות משלה . סוד הוא דבר שלא מספרים לאנשים אחרים . הצלחה היא כשמקבלים תוצאה טובה במשהו . אבל כּ שמח בּ רים את שתי המילים האלה יחד מתקבלת משמעות חדשה – סוד ההצלחה הוא הדבר המיוחד שגורם לאנשים להצליח . מבינים ועונים א . בטבלה כתובים שלושה מטבעות לשון שלמדנו בספר . כתבו בטבלה את הפירוש של המילה הראשונה , את הפירוש של המילה השנייה ואת המשמעות של מטבע הלשון . מטבע הלשון לב זהב ( בעמוד 208 ) בשבע עיניים ( בעמוד 32 ) עם יד על הלב ( בעמוד 31 )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית