שימו לב בזכות - לומדים משפט סיבה קוראים ושמים לב א . קראו בקול את המשפטים . 1 מטבעות הזהב נמצאו בים בזכות הצוללים . ואפשר גם לומר : בזכות הצוללים מטבעות הזהב נמצאו בים . 2 הספינה טבעה בים בגלל הסערה . ואפשר גם לומר : בגלל הסערה הספינה טבעה בים . ב . מתי משתמשים במשפטים ב " בזכות " ומתי משתמשים ב " בגלל " ? סיכום : משפטי סיבה משפט + כי / מפני ש ... + משפט בגלל + ה + שם עצם + ( שם תואר ) + משפט וגם : משפט + בגלל + ה + שם עצם + ( שם תואר ) בזכות + ה + שם עצם + ( שם תואר ) + משפט וגם : משפט + בזכות + ה + שם עצם + ( שם תואר )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית