בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לספר על מנהגי חגים וחגיגות בסביבה הקרובה לנו . לערוך השוואה בין מנהגים של חגים בתרבויות שונות . לכתוב מתכון למאכל מוכר . להציג טיעונים בעד או נגד המצאת מסורת חדשה לחגים . לקרוא כמויות של דברים ברשימה , כמו למשל רשימת קניות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית