קלוז קוראים ומשלימים מילים א . קראו את הקטע עד הסוף . ב . השלימו את המילים החסרות בעזרת מחסן המילים . מאכלים מלאך חוגגים מלך סעודה עט מקושטים צעיר סופר שירה בזוגות ג . קראו בקול ובדקו את ההשלמות . בערב חג המולד החליט המלך לצאת להסתובב ברחובות העיר . הוא אהב להתבונן בקישוטי החג ובאנשים החוגגים . הוא לא רצה להפריע ל , לכן הוא התלבש כאיש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית