בקטע " זיכרונות מהמימונה " כתוב : " זה היה לילה של ח ֲ גיגה " . חגיגה היא שם הפעולה של הפועל לח ֲ ג וֹ ג , השייך לבניין פעל . לרוב הפעלים בבניין פעל יש תבנית קבועה לשם פעולה : ָ … ַ … … - … ֲ ִ … י ָ … ה לדוגמה : פּ גש - פּ גישה , כּ תב - כּ תיבה , נסע - נסיעה , גלש - גלישה , ישב - ישיבה ועוד . אבל אומרים : חגג - חגיגה כי קשה לומר אחרת . יש פעלים בבניין פעל , ששמות הפעולה שלהם אחרים , לדוגמה : צחק - צח וֹ ק , רקד - ריק וּ ד , אהב - אהבה . מבינים ועונים א . סמנו בקטע " זיכרונות מהמימונה " את שמות הפעולה של הפעלים הבאים : אכל , חגג , רקד . ב . השלימו בקטע " איזו חגיגה זאת הייתה ! " את שמות הפעולה ממחסן המילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית